Boligrådgivning

Vi gir råd ved kjøp av ny bolig pluss kjøp eller salg av brukt bolig.

KJØP AV NY BOLIG

Ved kjøp av ny bolig er det mange steg man må igjennom. Vi gir råd til alle steg eller deler av stegene om ønskelig.

KONTRAKTEN Vi gir råd om valg av tilbud og utarbeidelse av kontrakt med entreprenøren. Entreprenører er profesjonelle parter, derfor er det viktig at de blir møtt med en profesjonell motpart slik at avtalene blir balansert. Viktige detaljer må med for å unngå overraskelser under og etter byggeprosessen.

BYGGESØKNAD Byggkontrollen AS utfører en komplett byggesøknad fra start til søknad om ferdigattest. Dette inkluderer bl. a. nabovarsler, kontakt med kommunen og entreprenører pluss om nødvendig dispensasjonssøknader.

FREMDRIFT OG FAKTURAKONTROLL(BYGGELÅNKONTROLL) Som oftest vil entreprenøren fakturere løpende iht. byggets fremdrift. Da er det viktig å betale kun for den verdien som er tilført bygget. Vi passer på at boligkjøperen kun betaler for verdien som er tilført. Eventuelle avvik og/eller mangler skal være trukket i fra.

Tjenesten byggelånkontroll er blitt et mer vanlig krav fra banker som gir boliglån, en tredjepart som kontrollerer om entreprenørenes fakturaer er korrekte.

KVALITETSSJEKK Vi har lang erfaring med å kontrollere kvaliteten ved oppføring av boliger og andre bygg. Det er viktig å få med seg kritiske detaljer. F. eks. er det flere detaljer av konstruksjonen som er skjult ved ferdigstillelse. Det kan f. eks. være om radonsperren er montert, om lufting av vegger og tak er utført riktig og om avstivningen for vind er på plass.

OVERTAKELSE BOLIG Før sluttoppgjør betales til entreprenøren, skal det gjennomføres en overtakelsesforretning. Ta gjerne med oss på denne befaringen, det kan sikre at noe ikke blir avglemt eller oversett.

KJØP/ SALG BRUKTE BOLIGER

Byggkontrollen AS har medarbeidere som har utdannelse som takstingeniør. Vi er medlem av Norsk Takst.

Ved kjøp av bolig kan vi vurdere tilstandsrapporter og salgsoppgaver for kjøper. Og det er verdifullt å ha en plan for hva man skal se etter og spørre om ved en befaring. Husk at eiendomsmeglere er selgerens representant.

Comments are closed.