BYGGESØKNAD

Byggkontrollen AS utfører en komplett byggesøknad fra start til søknad om ferdigattest. Dette inkluderer bl. a. nabovarsler, kontakt med kommunen og entreprenører pluss om nødvendig, dispensasjonssøknader.