FREMDRIFT OG FAKTURAKONTROLL (BYGGELÅNKONTROLL)

Som oftest vil entreprenøren fakturere løpende iht. byggets fremdrift. Da er det viktig å betale kun for den verdien som er tilført bygget. Vi passer på at boligkjøperen kun betaler for verdien som er tilført. Eventuelle avvik og/eller mangler skal være trukket i fra.

Tjenesten byggelånkontroll er blitt et mer vanlig krav fra banker som gir boliglån, en tredjepart som kontrollerer om entreprenørenes fakturaer er korrekte.