KONTRAKT

Vi gir råd om valg av tilbud og utarbeidelse av kontrakt med entreprenøren. Entreprenører er profesjonelle parter, derfor er det viktig at de blir møtt med en profesjonell motpart slik at avtalene blir balansert. Viktige detaljer må med for å unngå overraskelser under og etter byggeprosessen.