Kontroll bygg

UAVHENGIG KONTROLL Vi utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2. Tiltaksklasse 1 innebærer kontroll av våtrom og lufttetthet for boliger. I tiltaksklasse 2 tilbyr vi kontroll av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og bygningsfysikk.

MÅLING AV LUFTTETTHET Våre kunder har gitt oss gode tilbakemeldinger på at det er til stor hjelp at vi også kan tilby termografi ved målinger av lufttetthet. Termografi er til stor hjelp for å avdekke luftlekkasjer.

TERMOGRAFI Vi har utstyr for avdekke f. eks. luftlekkasjer, kuldebroer og eventuelle manglende isolering i bygg.

GENERELL VURDERING AV BYGG Samlet erfaring hos oss strekker seg fra som utførende håndverker til byggeleder på større og mindre bygg. Dette har gitt oss en god kompetanse for å vurdere tilstanden av eldre bygninger og kvaliteten på nye bygg under oppføring.

Comments are closed.