Kontroll bygg

UAVHENGIG KONTROLL Vi utfører uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 og 2. Tiltaksklasse 1 innebærer kontroll av våtrom og lufttetthet for boliger. I tiltaksklasse 2 tilbyr vi kontroll av konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og bygningsfysikk.

MÅLING AV LUFTTETTHET Vi har profesjonelt utstyr for å måle lufttetthet. Ofte bruker vi termografi kamera ved målinger. Termografi er til stor hjelp for å lokalisere eventuelle luftlekkasjer.

TERMOGRAFI Vi har utstyr for avdekke f. eks. luftlekkasjer, kuldebroer og eventuelle manglende isolering i bygg.

GENERELL VURDERING AV BYGG Samlet erfaring hos oss strekker seg fra som utførende håndverker til byggeleder på større og mindre bygg. Dette har gitt oss en god kompetanse for å vurdere tilstanden av eldre bygninger og kvaliteten på nye bygg under oppføring.