KVALITETSSJEKK

Vi har lang erfaring med å kontrollere kvaliteten ved oppføring av boliger og andre bygg. Det er viktig å få med seg kritiske detaljer. F. eks. er det flere detaljer av konstruksjonen som er skjult ved ferdigstillelse. Det kan f. eks. være om radonsperren er montert, om lufting av vegger og tak er utført riktig og om avstivningen for vind er på plass.