Radonmåling av tomteområde

Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS Prosjekt: Grilstad Marina Oppdragsbeskrivelse: Radonmåling av grunn Tidspunkt: 2012