Sluttkontroll/ overtakelsesforretning

Bygger du deg en ny bolig?

Har du da tenkt på den dagen du skal overta huset? Dette er et viktig tidspunkt. Her skal du si i fra om du har krav på at ting blir rettet på om det er feil. Og ut fra hvor store og mange eventuelle feil/ mangler er, så har du krav på holde tilbake en del av kontraktsummen. Denne summe kan holdes tilbake til alle feil er rettet opp.

Hjelp med sluttkontroll kan du få av Byggkontrollen AS. Ta gjerne kontakt med en forespørsel.

Comments are closed.