Taksering

Vi er sertifisert for utarbeidelse av verditakst og tilstandsrapport.

VERDITAKST er en rapport basert på en befaring som inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov. Den mangler de grundige undersøkelser som kjennetegner en tilstandsrapport. Verdien av boligen vurderes også ut fra beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon og nærhet til butikker og skoler.

TILSTANDRAPPORT er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikeholdsbehov. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriften og normale forventninger til tilstand ut fra slitasje og elde.

Vi er medlem av Norsk Takst.

Comments are closed.