Tilstandsanalyse

TILSTANDRAPPORT er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikeholdsbehov. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriften og normale forventninger til tilstand ut fra slitasje og elde.