Internkontroll og kvalitetssikring

Alle håndverkere og entreprenører har et krav om å arbeide systematisk med HMS. Vi i Byggkontrollen AS hjelper små og mellomstore å få på plass et system som fungerer.

Shot of a crane and building at a construction site

Mange foretak kjøper programvarer som et verktøy for Internkontroll. Disse verktøyene må fylles med konkret innhold som er tilpasset hvert enkelt foretak. Her kan Byggkontrollen AS hjelpe dere.

Vi helper også din bedrift med innholdet i kvalitetssikringssystemet.