Overtagelses­forretning

Vi i Byggkontrollen AS bidrar med faglig bistand ved overtagelse av din nye bolig. Vi har kompetansen som trengs for å vurdere boligens tilstand, og vil påpeke eventuelle feil og mangler.

AN7A7555 kopi

Bygget/boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter og god byggeskikk. Vi har kompetansen som trengs for å vurdere boligens tilstand, og vil påpeke eventuelle feil og mangler.

Bruk oss også på ett-års befaringen. Etter ett år fra overtagelse har du som boligeier rett til å kreve en ny vurdering av boligens tilstand. Nye ting kan dukke opp etter en lengre periode, f.eks. setningsskader.