SHA-planer og Koordinator utførende

Vi i Byggkontrollen AS utarbeider SHA-planer for små og store prosjekter.

AN7A7609 kopi

SHA står for «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø». Byggherreforskriften krever at bygg- og anleggsprosjekter skal ha en SHA-plan. Den har som formål å beskytte arbeidstakerne mot risikoer for skader og uhell på arbeidsplassen.

Vi tar også på oss rollen som Koordinator utførende. Koordineringen og oppfølgingen innebærer bl.a.:

  • Følge opp de risikoforhold som fremgår av SHA-planen
  • Følge opp at virksomhetene gjennomfører SHA-planen
  • Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner